xưởng in vải gia công chất lượng cao cosaco

phone-white

Điện Thoại

0906 313 009

mail-white

Email

xuonginvai.cosaco@gmail.com

dongho-white

Thời Gian Làm Việc

08h00 - 17h00

Bảng Giá

Bảng Giá Ưu Đãi VIP 5

Khách hàng đặt in số lượng dưới 50 mét

IN VẢI CUỘN

30.000 VNĐ

MÉT TỚI

IN BÁN THÀNH PHẨM

26.000 VNĐ

MÉT VUÔNG

duongkenngang

Bảng Giá Ưu Đãi VIP 4

Khách hàng đặt in số lượng từ 50 – 200 mét

IN VẢI CUỘN

25.000 VNĐ

MÉT TỚI

IN BÁN THÀNH PHẨM

21.000 VNĐ

MÉT VUÔNG

duongkenngang

Bảng Giá Ưu Đãi VIP 3

Khách hàng đặt in số lượng từ 200 – 500 mét

IN VẢI CUỘN

23.000 VNĐ

MÉT TỚI

IN BÁN THÀNH PHẨM

20.000 VNĐ

MÉT VUÔNG

duongkenngang

Bảng Giá Ưu Đãi VIP 2

Khách hàng đặt in số lượng 500 – 1000 mét

IN VẢI CUỘN

22.000 VNĐ

MÉT TỚI

IN BÁN THÀNH PHẨM

19.000 VNĐ

MÉT VUÔNG

Bảng Giá Ưu Đãi VIP 1

Khách hàng đặt in số lượng trên 1000 mét

IN VẢI CUỘN

20.000 VNĐ

MÉT TỚI

IN BÁN THÀNH PHẨM

18.000 VNĐ

MÉT VUÔNG

0906 313 009